Huslegene AS

Hypnoterapi

Hypnoterapi

Hypnose kan benyttes i behandling av migrene, hodepine, psykosomatiske tilstander og stressrelaterte symptomer. Metoden kan også brukes for behandling av pasienter med kroniske smerter eller søvnvansker. Her forutsettes det at pasienten er utredet, og at medisinske årsaker er klarlagt. Hypnosen kan også brukes for røykeslutt og endring av andre uønskede vaner hos motiverte pasienter.

I Norge er det kun psykologer og leger med selvstendig behandlingsansvar som lovlig kan bruke hypnoterapi i behandling av pasienter. Dr Hagala tilbyr denne behandlingsformen i Bergen.

Om behandlingen:

Hypnoterapeuten leder pasienten inn i en avspent tilstand, med dyp fokusering på aktuell problemstilling. Pasienten er hele tiden våken og har full kontroll over alt som skjer. Eneste kontraindikasjon mot bruk av hypnoterapi er psykiske lidelser, psykose.

All behandling er individuell. Til første konsultasjon settes det av 30 - 40 minutter til samtale mellom hypnoterapeut og pasient. Her kartlegges problemstilling og medisinsk status, før man avtaler videre oppfølging og behandling. Antall behandlinger vil være avhengig av type problemstilling og kompleksitet. Behandlingstimene vil vanligvis være på 45-60 minutter.

Pris: 1990,- pr time.

For mer informasjon se: www.hagala.no

Har du spørsmål om Hypnoterapi?

Send oss en melding i skjemaet under, og vi vil svare deg så snart som mulig. Du kan også ringe oss på 55 99 11 55